Sunday, August 16, 2015

Эрүүл мэндийн газрын 7 хоногийн шуурхай мэдээ / 8.10-8.14/ Статистик мэдээ: Амбулаторын нийт үзлэг – 328 үүнээс ОРЗ- 4 буюу үүнээс (0-5насанд 3 буюу 0.9%) 1.2%, У/с- 167 буюу 50,9%, Гэрийн идэвхитэй эргэлт -108 буюу 32.9%, өвчний учир-37 буюу 11,3% , дуудлага- 0, диспансерийн хяналт-16 буюу 4,88%-ийг тус тус эзэлж байна.Төрсөн эх нярайн эргэлт-2 Сэтгэлд шингэсэн 8 үйлчилгээ: 1. Угтах , үдэх : 328 2. Эргэх үйлчилгээ:108 3. Зөвлөх тусламж үйлчилгээ: 436 4. Эмчлэх үйлчилгээ: 16 5. Сувилах үйчилгээ: 107 6. Хөнгөвчилөх: 16 7. Лавлах үйлчилгээ: 300 хүнд үйлчилсэн байна. - Цэрэг татлагын үзлэгийн эрүүлжилт: Харъяа өрхийн эмнэлэг болон нарийн мэргэжлийн эмч нараар хянагдаж эрүүлжиж байна. Эдэгэрэх боломжгүй -14 , үзлэгт хамрагдсан-5 байна. МСС-ийн эрт илрүүлэгт үзлэг: -Эсийн шинжилгээнд хамрагдвал зохих 661 нийт 248 буюу 37,5% тай байна. -Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдвал зохих 3087 хүн 2374 хамрагдаад 76.9 %тай байна. - Элэгний эрт илрүүлэгт үзлэгт хамрагдвал зохих 3429 нийт 1387 буюу 40.4 % тай хамрагдсан. Үүнээс HBsAg эерэг гарсан-8, Аnti HVC эерэг гарсан-29, В вирус тээгч- 14, С вирус тээгч -30, Алат 60+ гарсан-14, хатуурал-5 тус тус оношлогдсон байна. - АГ эрт илрүүлэгт хамрагдвал зохих 2891 нийт 2123 хамрагдсан бөгөөд үүнээс Анх-1887 , давтан -207 буюу 65,0%, ЧШ-ийн эрт илрүүлэгт 2000 буюу 69.2% тай хамрагдсан байна. Батлагдсан 44, Хуучин АГ оношлогдсон-29 хүн, байж болох АГ-127, ӨҮГөөрчлөлттэй- 38, батлагдсан ЧШ-5 тус тус оношлогдсон байна . -Товлолын дархлаажуулалтанд 27 хүүхэд вакцины дараах хүндрэл урвал илрээгүй. Амбулаторийн үйлчилгээ: -Тарианы кабинетаар нийт 107 хүн үйлчилгээ үзүүлсэн. Нийт хатгалт -109 Булчин- 27 , судас- 39 , дусал- 41 а/дотор- 0 тус тус хийгдсэн байна. Дундаж хатгалт: 1 - УВЧ -6 хүнд буюу 11 удаагын давтамжтай хийсэн, сахарын тест-5 хүнд тус тус үзсэн байна. Гүйлсэн булчирхайн нэг цэгийн үйлчилгээнд одоогоор 8 хүүхэд эмчилгээнд хамрагдаж байна. - Нийт- 2 хүнд лист олгосон байна. Үүнээс 1 жирэмсэнд төрхийн өмнөх 60 хоногийн лист, ердийн өвчнөөр -1 лист олгосон байна. - шинээр төрсөн нярай-1. Дотоодын сургалт болон хийгдсэн ажилууд: - ЭМГ дээр болсон Хүний нөөцийн хуралд нийт эмч ажилчид хамрагдсан. - Хүүхдийн байгууллага, хөдөлгөөн үүсэж хөгжисний 90 жилийн ойг угтан ХӨЦМ-ийн өрөөг 150,000 төгрөгөөр тохижууллаа. - ЭМГ-ын Тусламж үйлчилгээний дарга Мөнхбаатар, хуулийн зөвлөх Эрдэнэчимэгт өвөлжилтийн бэлэн байдалд шалгуулсан. Тайлан бичсэн: бага эмч Э. Сарангоо

No comments:

Post a Comment