Wednesday, August 3, 2016

18-30 насны залуучуудын дунд хийсэн улаанбурхан, улаануудын эсрэг вакцины нэмэлт дархлаажуулалтаас хоцорсон иргэдийг нөхөн дархлаажуулалт явагдаж байна

No comments:

Post a Comment